KiVa (www.kivaschool.nl)

kids

KiVa is een bewezen effectief, preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’

KiVa kent verschillende materialen, waaronder leerkrachthandleidingen, de KiVa-monitor (waarmee de sociale veiligheid in de groep wordt gemeten), het KiVa-computerspel, een leskist voor de onderbouw, intranet en hesjes.

KiVa kent twee leerkrachthandleidingen. Een handleiding voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en een handleiding voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Beide handleidingen bestaan uit tien thema's die gedurende het schooljaar worden doorlopen (= ongeveer één thema per maand). De onderbouw- en bovenbouwhandleiding volgen een vergelijkbare opbouw, zodat alle groepen ongeveer op hetzelfde moment aan dezelfde onderwerpen werken.

Iedere leerkracht werkt in zijn of haar eigen klas aan de sociale veiligheid en de groepsvorming in de klas. Mocht er ondanks deze preventie toch een probleem zijn dan heeft KiVa ook curatieve onderdelen waaronder de steungroepaanpak.

Doelen: positieve groepsvorming, sociale vaardigheid, sociaal emotionele ontwikkeling, pesten.

Doelgroep: Leerlingen: Groep 1 t/m 8 van het primair onderwij, leerkrachten en ouders.

Periode: KiVa komt gedurende het hele schooljaar aan bod binnen een school.Twee keer per jaar vullen de leerlingen een online vragenlijst in; de zogenaamde KiVa-monitor. Groepsleerkrachten krijgen daarvan een rapport inclusief sociogrammen, waardoor zij gericht kunnen werken aan het versterken van de sociale veiligheid en de sfeer in de groep. Met de KiVa-monitor voldoen scholen aan de monitoringsverplichting die volgt uit de wet (sociale) veiligheid op school. De KiVa-monitor is goedgekeurd door de Inspectie.

Tijd: Gemiddeld besteden leerkrachten 30 minuten per week aan een werkvorm van KiVa, maar KiVa ‘ademt’ gedurende het hele schooljaar. Ook tijdens rekenen en taal. Leerkrachten geven aan tijd te besparen door KiVa. Met de preventieve aanpak wordt curatieve tijd (brandjes blussen, conflicten oplossen, etc.) bespaard.

Locatie: Op school

Kosten:

De kosten van KiVa bestaan uit eenmalige en jaarlijkse bedragen.
Eenmalig:
STARTtraining (tweedaagse): € 3895,-
Materialen: € 52,5 per groep

Jaarlijks:
Schoolbedrag: € 350 tot 500,- (afhankelijk van het aantal groepen)
Groepsbedrag: € 98,- per groep

In sommige gevallen – dat is afhankelijk van het aantal deelnemers – is het mogelijk om de STARTtraining te combineren met meerdere scholen, waardoor de kosten kunnen worden gedeeld.

Ouderbetrokkenheid: 

Ouders worden actief bij KiVa betrokken, onder meer door:

  • Een KiVa-oudergids
  • Maandelijkse oudernieuwsbrieven
  • Een KiVa-ouderavond

De aanvullende module: Ouderbetrokkenheid; samen met ouders werken aan een fijne school.

Aanbieder: KiVa, voor meer informatie zie: www.kivaschool.nl

Contact

Ronald Kielman
ronald@kivaschool.nl
050-363 6265

Hulp nodig of vragen?