Pony Power voor Kids Paardenkracht voor Pubers

blow summer

De cursus is praktijkgericht, educatief en op speelse wijze met pony’s. Hierdoor oefenen de kinderen op een speelse, educatieve en praktijkgerichte wijze de sociale vaardigheden. De kinderen leren over lichaamstaal en gedrag van zichzelf en anderen. Ze doen oefeningen waardoor het zelfvertrouwen toeneemt en het aangeven van grenzen gemakkelijker wordt. Kinderen leren hierdoor beter om te gaan met gevoelens en emoties. De cursus heeft een heel praktisch karakter: doen, ervaren en beleven!

De kinderen registreren hun vorderingen en belevenissen in een uniek werkboek aan een thema per les (binnen) en buiten met de pony’s en ontvangen aan het eind een diploma.

Doelen:

  • meer zelfvertrouwen
  • vergroten van weerbaarheid
  • grenzen aangeven
  • samenwerken
  • je aanpassen
  • positief gedrag
  • omgaan met emoties

Doelgroep: PPvK       7- 10 jaar / PKvP       11-14 jaar
Periode: De cursus bestaat uit 5 lessen en een terug-kom-middag van elk 2 uur. De laatste les is een half uur langer vanwege een activiteit met de ouders samen. In overleg met ouders wordt gestart met maximaal 4 kinderen.
Tijd: Elke les is 2 uur en de laatste les is 2,5 uur i.v.m. een gezamenlijke activiteit met ouders. De terugkom-les is dan weer 2 uur.
Locatie: Dwarshaspel 2, 9354 VS Zevenhuizen
Kosten: € 275,00 incl. uniek werkboek, diploma
Ouderbetrokkenheid: Ja, niet alle oefeningen in het werkboek worden tijdens de training gemaakt, dus er wordt en beroep gedaan op de ouders om na te vragen wat de kinderen geleerd hebben die les en om nog een oefening te doen in het werkboek. Ook hopen we op betrokkenheid van de school /sport enz zodat ze met vragen of met het geleerde bij hun juf of meester terecht kunnen.
Aanbieder: Stal Bolheim, coachen met paarden

Contact

Olga Hartman
Hartman@bolheim.nl
06 – 51222662

Extra informatie

Op verzoek van school, interne begeleiders, zorgcoördinatoren en op verzoek van ouders kan er een informatiemiddag of -ochtend georganiseerd worden waarin allen live kunnen ervaren wat coachen met hulp van paarden inhoudt. Ook ontvangt men dan informatie over het doel en de inhoud van de lessen. De kinderen die mee zijn kunnen dan kennis maken met de pony's en in een oefening zelf ervaren hoe het werkt. Uiteraard zullen we ook de tijd nemen om de vragen te beantwoorden. De informatiemiddag is gratis. Aanmelden is wel gewenst.

Regelmatig starten we nieuwe groepjes op de zaterdagochtend, zaterdagmiddag, donderdag- of vrijdagmiddag na schooltijd

Meer informatie;
www.StalBolheim.nl
www.ponypowervoorkids.nl
www.paardenkrachtvoorpubers.nl

Hulp nodig of vragen?