“Stevig in je schoenen”

Zomer

Kinderen leren in groepen van maximaal 8 kinderen, vaardigheden om leuk met anderen om te gaan en voor zichzelf op te komen bij leeftijdsgenoten. Via een aantal vaste en keuzethema’s leren kinderen zichzelf en anderen beter te begrijpen en meer voor zichzelf op te komen.

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod:

  • Omgaan met gevoel van jezelf en een ander.
  • Complimenten geven en ontvangen
  • Een gesprekje voeren met een ander
  • Nee zeggen en Nee ontvangen
  • Zeggen dat je last hebt van een ander
  • Omgaan met pesten

Doelgroep: Kinderen van 10-12 jaar
Periode: Ieder voorjaar en ieder najaar, 10 lessen en 1 á 2 ouderbijeenkomsten
Tijd: Binnen of na schooltijd
Locatie: In overleg en afhankelijk van de deelname. Het kan op school of in CJG-ruimte
Kosten: Wordt gefinancierd door gemeenten.
Ouderbetrokkenheid: Ouders worden voor en na de training betrokken. Mogelijk nog een extra bijeenkomst voor ouders.
Aanbieder: MEE Groningen en SWD

Contact

Ellen Diemers
06-31670062
​​​​​​​e.diemers@meegroningen.nl

Hulp nodig of vragen?