Voor leerkrachten

School

Voor u ligt het preventiemenu basisonderwijs voor schooljaar 2018-2019. Het preventiemenu wordt u aangeboden door het CJG Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het menu is opgesteld in overleg en met medewerking van de basisscholen en aanbieders.

 • Effectief communiceren met mensen met een (niet direct zichtbare) beperking.

Herkennen van beperkingen en in communicatie aansluiten bij kinderen en/of ouders met een (vaak niet zichtbare) beperking. Lees meer..

 • Workshop Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Tijdens deze workshop nemen wij met u de vijf de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door. Letterlijk stap voor stap. aan de hand van voorbeelden en groepsinteractie leert u wat de meldcode inhoudt. En hoe deze in uw organisatie past en toepasbaar is. Lees meer.. 

 • Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze training geeft inzicht in de 5 stappen van de meldcode. Het trainingspakket bestaat uit een draaiboek, readers, werkmateriaal en achtergrondinformatie voor verschillende doelgroepen. Lees meer.. 

 • Omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, en het gebruik van de meldcode

Wat doe je als leerkracht als je vermoedt dat een leerling mogelijk mishandeld wordt? Wat doe je als ouder als je vermoedt dat er mogelijk huiselijk geweld speelt bij leeftijdsgenootjes van je kinderen? Lees meer.. 

 • Autisme Belevings Circuit (ABC)

Via tien korte opdrachten brengt het ABC de deelnemer in de gevoelswereld van iemand met autisme. De doelstelling is dat deelnemers aan het Autisme Belevings Circuit ervaren en voelen wat het kan betekenen om een autisme spectrum stoornis te hebben. Lees meer..

 • BHV in het onderwijs

Maatwerk opleiding bedrijfshulpverlening ten behoeve van het onderwijs. EHBO, Brandbestrijding en ontruiming. Lees meer.. 

 • Effectief communiceren met kinderen

Na het volgen van deze training ervaren volwassenen en kinderen minder ergernis en conflicten, meer begrip voor elkaar, vergroot zelfvertrouwen, een betere relatie en minder stress. Lees meer..

 • Leesbevordering: plezier in lezen

Liselotte Dessauvagie geeft workshops en lezingen over lezen en leesbevordering. Lees meer.. 

 • Omgaan met "Lastige mondige Ouder"

De hele maatschappij wordt steeds mondiger. Ook in het onderwijs zijn ouders t.o.v school en leerkrachten veel mondiger en (over)betrokken. Lees meer..

 • Triple P voor ouders met lastige tieners

Train de trainer: deze training is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders om daarna aan ouders te kunnen geven. Lees meer..

 • Je maakt je zorgen als professional, en dan?

Over het algemeen kunnen kinderen in Nederland opgroeien in een veilige en stabiele leefomgeving. Soms is dat niet het geval en maak je je als professional zorgen. Waar kun je dan terecht met je vragen of zorgen? Lees meer.. 

Hulp nodig of vragen?