Voor ouders

Voor u ligt het preventiemenu basisonderwijs voor schooljaar 2018-2019. Het preventiemenu wordt u aangeboden door het CJG Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het menu is opgesteld in overleg en met medewerking van de basisscholen en aanbieders.

 • NIX 18 alcohol, roken en opvoeding

Ouderavond voor ouders groep 8. Lees meer.. 

 • NIX 18 informatiestand

Aanwezig met een informatiestand om in gesprek te komen met ouders, vragen te beantwoorden en tips te geven. Ook uitleg over de afspraken binnen de NIX18 campagne. Lees meer..

 • Ouderbegeleiding Druk & Dwars

De ouderbegeleiding vindt plaats in 7 wekelijkse groepsbijeenkomsten. Het hoofddoel van de cursus is het vergroten van de vaardigheid en zelfvertrouwen van ouders in het omgaan met het drukke en dwarse gedrag van hun kind. Lees meer..

 • Groepsvoorlichting

De GGD/CJG kan in overleg met school groepsvoorlichting geven over verschillende onderwerpen/thema’s. Lees meer.. 

 • Workshop 'De Grote Oversteek'

Afscheid nemen van de basisschool en starten in de brugklas: het is een enorme verandering. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders. Ineens wordt niet alleen je kind, maar ook de wereld van je kind een stuk groter. Lees meer..

 • Workshop 'Opvoeden in twee huizen'

Na een scheiding is het niet altijd gemakkelijk om goed in gesprek te blijven over de opvoeding van het kind. Ouders nemen afscheid van elkaar als partners en laten elkaar daarin los. Lees meer.. 

 • Ouderavond “Veilig online"

Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op. Dat hoort bij hun leeftijd. Jongeren experimenteren ook op internet. Hoe ga je daar als ouder mee om? Lees meer.. 

 • Ouderavond groepsdruk

Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op. Soms gaan ze over de grens heen, vaak onder invloed van de groep en leeftijdsgenoten. Dat hoort bij hun leeftijd. Lees meer.. 

 • Opvoeding en taalstimulering “Taal voor thuis”

“Taal voor Thuis” is een cursus voor ouders die meer willen weten over waar hun kind op school mee bezig is, zodat zij hun kind ook kunnen helpen met onderwerpen die op school voorbij komen. Lees meer..

 • Workshop 'Timemanagement voor gezinnen'

De periode waarin kinderen opgroeien is de meest intensieve periode van het leven van ouders. Lees meer.. 

 • Je maakt je zorgen, en dan?

Over het algemeen kunnen kinderen in Nederland opgroeien in een veilige en stabiele leefomgeving. Soms is dat niet het geval en maak je je zorgen. Waar kun je dan terecht met je vragen? Lees meer..

 • Workshop 'Wijs met Media', Je gezin online

In een 2 uur durend programma vol energie en afwisseling gaan ouders in gesprek met andere ouders over de manier waarop je je kinderen helpt verstandig om te gaan met internet en (social) media. Lees meer..

Hulp nodig of vragen?